Zamówienia publiczne do 30 000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.06.2017 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWÓCH 5- DNIOWYCH WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH Z ELEMENTAMI INTEGRACYJNYMI WRAZ Z USŁUGĄ HOTELARSKĄ I GASTRONOMICZNĄ ORAZ PRZYGOTOWANIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, W RAMACH PROJEKTU ” RODZINA W CENTRUM” REALIZOWANEGO I WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2014 -2020, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 9 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO DZIAŁANIA 9.3 ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH, PODDZIAŁANIA 9.3.2 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Zorganizowanie i przeprowadzenie 1 wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego 7 dniowego w miejscowości nadmorskiej w Polsce dla 10 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i 10 rodziców lub opiekunów w ramach projektu pt. „Razem możemy więcej” realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanego z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczegóły